Mbledhja nr. 1 e datës 13.01.2011

Mbledhja I e KRD do të mbahet më 13.1.2011 (e enjte), nga ora 10:00, me këtë rend dite dhe këtë procesverbal.Accessibility

Accessibility