Mbledhja nr. 10 më 17.5.2011

Mbledhja e 10-të e KRD do të mbahet më 17.5.2011 (e martë), fillon në orën 11:00 dhe ka këtë rend dite (në gjuhën maqedonase) dhe këtë procesverbal (në gjuhën maqedonase).Accessibility

Accessibility