Mbledhja nr.11 – 06.03.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 11-të për më datë 06.03.2017 (e hënë), me fillim në ora 14:00.

 RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 10-të  e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 02.03.2017.

2. Propozim për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim të radios.

3. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për emetim të televizionit.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility