Mbledhja nr. 11 më 9.6.2011

Mbledhja e 11-të e KRD do të mbahet më 9.6.2011 (e enjte), fillon në orën 13:00 dhe ka këtë rend dite dhe këtë procesverbal.Accessibility

Accessibility