Mbledhja nr. 13 e datës 14.07.2010

Mbledhja e 13-të e KRD u mbajt më 14 korrik 2010 (e mërkurë), nga ora 10:00, me këtë rend dite. Për këtë mbledhje është miratuar ky procesverbal.Accessibility

Accessibility