Mbledhja nr. 13 më 22.7.2011

Mbledhja e 13-të e KRD do të mbahet më 22.7.2011 (e premte), fillon në orën 13:00, me këtë rend dite dhe këtë procesverbal.Accessibility

Accessibility