Mbledhja nr. 14 e datës 14.07.2010

Mbledhja e 14-të e KRD u mbajt më 14 korrik 2010 (e mërkurë), nga ora 14:00, me këtë rend dite dhe këtë procesverbal.Accessibility

Accessibility