Mbledhja nr. 14 më 18.8.2011

Mbledhja e 14-të e KRD do të mbahet më 18.8.2011 (e enjte), fillon në ora 10:00 dhe ka këtë rend dite (në gjuhën maqedonase) dhe këtë procesverbal (në gjuhën maqedonase).Accessibility

Accessibility