Mbledhja nr. 15 e datës 11.08.2010

Mbledhja e 15-të e KRD është duke u mbajtur; filloi më 11 gusht 2010 (e mërkurë) në orën 10:00 dhe ka këtë rend dite.Accessibility

Accessibility