Mbledhja nr. 15 më 12.9.2011

Mbledhja e 15-të e KRD do të mbahet më 12.9.2011 (e hënë), fillon në orën 14:30 dhe është me këtë rend dite dhe këtë procesverbal.Accessibility

Accessibility