Mbledhja nr. 16 e datës 21.9.2010

Mbledhja e 16-të e KRD është thërritur për 21 shtator 2010 (e martë), fillon në orën 10:00 dhe ka këtë rend dite.


Accessibility

Accessibility