Mbledhja nr. 16 më 15.9.2011

Mbledhja e 16-të e KRD do të mbahet më 15.9.2011 (e enjte), fillon në orën 11:00 dhe ka këtë rend dite dhe këtë procesverbal (në gjuhën maqedonase).Accessibility

Accessibility