Mbledhja nr. 17, e datës 24.9.2010

Mbledhja e 17-të e KRD është caktuar për 24 shtator 2010 (e premte), fillimi nga ora 11:00, me këtë rend dite.


Accessibility

Accessibility