Mbledhja nr. 18 – 21.05.2015

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 18-të e cakton për 21.05.2015 (e enjte), me fillim në ora 13:00….


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 18-të e cakton për 21.05.2015 (e enjte), me fillim në ora 13:00.

Rendi i ditës

3. Propozim-Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për pagën bruto dhe kompensimet e tjera të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nr.01-579/1 nga 23.01.2015.

4. Propozim – Vendim p;r ndrzshimin e struktur;s pron;sore t; Shoq;ris; tregtare radiodifuzive B-97 SHPK Manastir.

5. Propozim- Strategji për menaxhimin me reziqe.

6. Propozim – Vendim për nevojat e furnizimeve publike: Angazhimin e Byros për përkthime.

7. Të ndryshme

 

 

 

 Accessibility

Accessibility