Mbledhja nr.19 – 15.05.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 19-të për më datë 15.05.2017 (e hënë), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 18-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 05.05.2017.

2. Propozim-vendim për ndarjen e lejes për radio emetim në rajonin e komunës së Krivogashtanit.

3. Propozim për plotësimin e Planit vjetor për furnizime publike në vitin 2017, të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

4. Propozim-vendim për shfrytëzimin e shërbimeve avokatie, nga shoqëria/zyra e avokatisë.

5. Propozim-vendim për sigurimin e parapagesës shtesë për 4 (katër) konektime/qasje në bazën elektronike të rregullave – NP Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë.

6. Propozim-vendim për nevojë të furnizimit publik: pije për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

7. Propozim-vendim për blerje të poçeve kursyese për ndriçim shtesë në hapësirat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

8. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility