Mbledhja nr. 19 më 28.11.2011

Mbledhja e 19-të e KRD do të mbahet më 28.11.2011, fillon në orën 13:00 dhe ka këtë rend dite (në gjuhën maqedonase) dhe këtë procesverbal (në gjuhën maqedonase).Accessibility

Accessibility