Mbledhja nr. 2 më 26.1.2011

Mbledhja e 2-të e KRD do të mbahet më 26.1.2011 (e mërkurë), fillon në orën 10:00 dhe është me këtë rend dite dhe këtë procesverbal.Accessibility

Accessibility