Mbledhja nr. 2, viti 2010 Mbledhja nr. 2, viti 2010

Paralajmërim mbledhjeje: Mbledhja e 2-të e KRD u mbajt më 5.02.2010, nga ora 10:00, në lokalet e KRD, bul. Marks e Engels nr. 3, 1000 Shkup (lokali afarist i “Agromehanika”) me këtë rend dite.Accessibility

Accessibility