Mbledhja nr. 20 – 04.06.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 20-të e cakton më datë 04.06.2015 (e enjte), me fillim në ora 14:00.

Rendi i ditës

 1. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 19-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 27.05.2015.

2. Propozim-Strategjia për zhvillimin e teknologjive informatike dhe komunikuese si dhe planit aksionar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015-2018.

3. Propozim-Vendim për ç’lajmërim të gjësendeve të tundshme të Agjencisë dhe Propozim-Vendim për dhënien e gjësendeve të tundshme për përdorim të përhershëm pa kompensim.

4. Informatë për shkelje të konstatuar të nenit 38 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele nga ana e SHRD RADIO OHRID SHPK Ohër dhe SHRD RADIO SVETI NIKOLLE SHPK Sveti Nikollë.

5. Propozim-Vendim për blerjen e kabllos optike dhe koaksijale për nevojat e objektit afarist “Pallati Panko Brashnarov”

6. Kërkesë nr. 04-3712/1 nga data 01.06.2015 parashtruar nga Argjend Xhelili.

7. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility