Mbledhja nr.20 – 31.05.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 20-të për më datë 31.05.2017 (e Mërkur), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i mbledhjes së 18-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 15.05.2017.

2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 19-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 15.05.2017.

3. Informatë lidhur me nevojën për ndryshimin dhe plotësimin e Konkluzionit, nr. 02-2009/5 nga data 21.04.2017 dhe Konkluzionit, nr 02-2009/6 nga data 21.04.2017, propozim-vendime.

4. Propozim-informatë deri te organi kompetent për të drejtat autoriale dhe të drejtat e përafërta, për shkak të dyshimit se është bërë shkelje e të njëjtave.

5. Propozim për sigurim shtesë të mjeteve të nevojshme për realizimin e marrëveshjes për furnizim publik – mallit: Certifikatë digjitale për nënshkrim elektronik, të quajtur token.

6. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility