Mbledhja nr. 21 e datës 04.11.2010

Mbledhja e 21-të e KRD u mbajt më 4 nëntor 2010, nga ora 13:00, me këtë rend të ditës.Accessibility

Accessibility