Mbledhja nr.22 – 22.06.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 22-të për më datë 22.06.2017 (e enjte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 21-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 14.06.2017.

2. Propozim për dhënien e lejes për plotësimin e Planit vjetor të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për furnizime publike në  vitin 2017, (teksti i spastruar) nr.05-2565/1 nga data 22.05.2017.

3. Propozim për miratimin dhe realizimin e procedurës për furnizime publike për këtë lloj të shërbimit publik: Organizimin e konferencës ndërkombëtare rregulluese për mediume dhe solemnitet.

4. Propozim për miratimin e edicionit të ndryshuar të Strategjisë për menaxhim me rreziqe nr.01-3600/1 nga data 22.05.2015, me Propozim-formularin për konstatimin dhe vlerësimin e rreziqeve si dhe Propozim-formularin për shënimin e rreziqeve.

5. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility