Mbledhja nr.24 – 05.07.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 24-të për më datë 05.07.2017 (e mërkurë), me fillim në ora 08:30.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 23-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 30.06.2017.

2. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Revizionit të Programit nacional për miratimin e legjislacionit evropian NPAA 2017.

3. Propozim për dhënie të lejes për realizimin e procedurës së furnizimit publik – shërbimit: Mirëmbajtja e ashensorëve dhe platformës.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility