Mbledhja nr.24 – 24.06.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 24-të për më datë 24.06.2016 (e premte), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 24-të për më datë 24.06.2016 (e premte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 23-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 14.06.2016.

2. Propozim-vendim për dhënien e lejes për emetim televiziv përmes RRPKE që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara, në nivel rajonal.

3. Propozim-vendim për ndarjen e lejes për emetim televiziv përmes RRPKE që nuk shfrytëzon resurse të kufizuara në nivel lokal.

4. Propozime për inicimin e procedurës për heqjen e lejeve për emetim të radios.

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility