Mbledhja nr.25 – 17.07.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 25-të për më datë 17.07.2017 (e hënë) me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 24-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 05.07.2017.

2. Shqyrtimi I raporteve tremujore të punës së Agjencisë, për periudhën 01.04.2017 deri më 30.06.2017.

3. Informatë lidhur me Deklaratën/Kërkesën nr.04-3099/1 nga data 06.07.2017, e dhënë nga një nëpunës për prishjen e kontratës së punës, me propozim-vendim.

4. Propozim për incimin e procedurës për heqjen e lejes për emetim të radios.

5. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility