Mbledhja nr. 27- 02.09.2015

 Shkup, 01.09.2015– Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e 27-të të Këshillit të Agjencisë e cakton më datë 02.09.2015, në ora 14:00….

 


 

 Shkup, 01.09.2015- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e 27-të të Këshillit të Agjencisë e cakton më datë 02.09.2015, në ora 14:00 me këtë rend dite:

Rendi i ditës

1. Miratimi i Procesverbalit nga pjesa e parë e mbledhjes së 25-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 26.08.2015.

2. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 26-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 26.08.2015

3. Propozim-Vendim për blerjen e pëlhurës për projektor me telekomandë.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility