Mbledhja nr.27 – 04.08.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 27-të për më datë 04.08.2017 (e premte), me fillim në ora 15:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i mbledhjes së 25-të mbledhjes së Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 27.07.2017.

2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 26-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 27.07.2017.

3. Propozim vendim për miratimin e vendimit për shpalljen si të pasuksesshëm të Konkursit publik për dhënien e lejes për institucion jopofitabil të radiodifuzionit për emetim të radios, në nivel lokal.

4. Propozime për inicimin e procedurave për heqjen e lejes për emetim televiziv.

5. Propozim për dhënie të lejes për realizim të procedurës së furnizimit publik – mallit: Aparate për lagien e ajrit në hapsirat punuese të Agjencisë.

6. Propozim për dhënie të lejes për realizim të procedurës së furnizimit publik – shërbimi: Mirëmbajtje dhe servisim të automjeteve zyrtare të Agjencisë.

7. Propozim për dhënie të lejes për realizim të procedurës së furnizimit publik – shërbimi: Mirëmbajtje dhe servistim të sistemit kompjuterik dhe sistemit monitorues të Agjencisë.

8. Propozim për dhënie të lejes për realizim të procedurës së furnizimit publik – shërbimi: Angazhimi i një kompanie për shërbime të instalimit të ujit dhe rrymës elektrike.

9. Propozim për dhënie të lejes për realizim të procedurës së furnizimit publik – shërbimi: Mirëmbajtje dhe servisim të sistemit për ftohje, ngrohje dhe ventilim.

10. Propozim për dhënie të lejes për realizim të procedurës së furnizimit publik – shërbimi: Transferimi i të dhënave nga lokacionet e largëta.

11. Propozim për dhënie të lejes për realizim të procedurës së furnizimit publik – shërbimi: Kontrolli teknik i ashensorëve.

12. Propozim për dhënie të lejes për realizim të procedurës së furnizimit publik – shërbimi: Mirëmbajtje  e softuerit të integruar për punë juridike, financiare edhe ekonomike.

13. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility