Mbledhja nr.27 – 27.07.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 27-të për më date 27.07.2016 (e mërkurë), me fillim në ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 27-të për më date 27.07.2016 (e mërkurë), me fillim në ora 12:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 26-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 08.07.2016.

2. Propozim-procesverbali për mënyrën e realizimit të videombikëqyrjes në objektin Pallati “Panko Brashnarov” nga ana e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

3. Propozim-vendim për dhënien e lejes për nënshkrim të Aneksit ndaj Marrëveshjes për shërbime, për huazimin e hapësirës për kolokacion të pajisjeve të ITK.

4. Propozim-vendim për furnizim publik: Mirëmbajtje të sistemit për incizimin e dokumentacionit audio-video.

5. Propozim-vendim për furnizim publik: Angazhimin e një kompanie për shërbime të instalimit të ujit dhe elektricitetit.

6. Propozim-vendim për furnizim publik: Angazhimin e byrosë së përkthimit.

7. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility