Mbledhja nr. 28 – 10.09.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 28-të e cakton më datë 10.09.2015 (e enjte), me fillin në ora 16:00


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele mbledhjen e 28-të e cakton më datë 10.09.2015 (e enjte), me fillin në ora 16:00

Rendi i ditës

1. Miratimi i Procesverbalit nga pjesa e parë e mbledhjes së 26-të të Këshillit

2. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 27-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 02.09.2015

3. Propozim-Konkluzion për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR Televizioni Iris SHPK Shtip, nr. 08-902 nga data 08.07.2015

4. Propozim-Programi për nxitjen e arsimimit mediatik në Republikën e Maqedonisë.

5. Propozim-Vendim për Planin Financiar të Agjencisë për shërbime mediatike  audio dhe audiovizuele për vitin 2015.

6. Propozim për plotësimin e ndryshimit të Planit vjetor për furnizime publike në vitin 2015, të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Teksti i spasturar) nr.05-4865/1 nga data 30.07.2015.

7. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility