Mbledhja nr.29 – 22.08.2017 – drejtpërdrejt në youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 29-të për më datë 22.08.2017 (e enjte), me fillim në ora 12:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 28-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 11.08.2017.

2. Propozim-vendim për pagesën e mjeteve për IPA 2011.

3. Propozim për dhënie të lejes për Vendimin për shërbimin – përpunimi, hostimi dhe mirmbajtja e ueb faqes për arsimim mediatik për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility