Mbledhja nr.31 – 07.09.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 31-të për më datë 07.09.2016 (e mërkurë), me fillim në ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 31-të për më datë 07.09.2016 (e mërkurë), me fillim në ora 12:00.

RENDI I DITËS

Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 30-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 01.09.2016.

2. Propozim-vendim për shpalljen e konkursit publik për ndarjen e 1 (një) leje për emetim të radios, në nivel lokal.

3. Propozim-vendim me të cilin lejohet ndryshimi i strukturës pronësore të SHTR TV GURRA SHPKNJP Kërçovë.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility