Mbledhja nr. 31 – 08.10.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 31-të më datë 08.10.2015 (e enjte), me fillim në ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 31-të më datë 08.10.2015 (e enjte), me fillim në ora 12:00.

Rendi i ditës

1. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 30-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 30.09.2015.

2. Informatë për analizën e realizuar të lëndës për fshirjen e borxhit të SHPP “ERA KOMPANI” SHPKNJP Shkup.

3. Propozim—Vendim për qasje deri te baza elektronike e rregulloreve të “Gazetës zyrtare të Republikës së Maqedonisë”

4. Propozim – Vendim për miratimin e mjeteve për qasje deri te sistemi i distribucionit të internetit të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë.

5. Propozim-Vendim për furnizim publik: Përpilimi i studimit (përmes hulumtimit të mendimit të publikut).

6. Propozim-Vendim për furnizim publik: Derivate për automjetet zyrtare të Agjencisë.

7. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility