Mbledhja nr.31- 20.07.2018

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 31-të për më datë 20.07.2018 (e premte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i mbledhjes së 29-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 12.07.2018.
  2. Miratimi i propozim-procesverbalit nga mbledhja e 30-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 16.07.2018.
  3. Propozim-vendim për furrnizim publik: Certifikim për ISO (ISO) – (9001:2015).
  4. Propozim-vendim me të cilën ndalohet ndryshimi i strukturës pronësore të SHTR RADIO SVETI NIKOLE SHPK Sveti Nikollë.
  5. Propozim-vendim për inicimin e procedurës për përcaktimin e koncentrimit të palejuar mediatik te SHTR Vizhn BM-TV Kanal Vizija SHPK Prilep.
  6. Aktvendim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për emetim televiziv të SHTR T.V. Kaltrina Mazar Tateshi, Strugë SHPKNJP.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility