Mbledhja nr. 32 – 13.09.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 32-të për më datë 13.09.2016 (e martë), me fillim në ora 14:00….


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 32-të për më datë 13.09.2016 (e martë), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i mbledhjes së 30-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 07.09.2016.

2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 31-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 07.09.2016.

3. Informatë në lidhje me konstatimet e “Studimit për përcaktimin e aryseshmërisë për shpalljen e konkursit publik për ndarjen e lejes, nga aspekti i plotësimit të qëllimeve të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele si dhe nga aspekt i nevojave të publikut”.

4.   Të ndryshmeAccessibility

Accessibility