Mbledhja nr.33 – 23.09.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 33-të për më datë 23.09.2016 (e premte), me fillim në ora 14:30…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 33-të për më datë 23.09.2016 (e premte), me fillim në ora 14:30.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 32-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 13.09.2016.

2. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes për emetim televiziv.

3. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility