Mbledhja nr.34 – 07.10.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 34-të për më datë 07.10.2016 (e premte), me fillim në ora 13:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 34-të për më datë 07.10.2016 (e premte), me fillim në ora 13:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 33-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 23.09.2016.

2. Propozim për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv.

3. Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Planit vjetor të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, lidhur me furnizimet publike në vitin 2016.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility