Mbledhja nr.36 – 28.10.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 36-të për më datë 28.10.2016 (e premte), me fillim në ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 36-të për më datë 28.10.2016 (e premte), me fillim në ora 12:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 35-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 21.10.2016.

2. Propozim për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për heqjen e lejes për emetim televiziv.

3. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR ARAÇINA, f. Haraçinë.

4. Propozim-vendim për pagesën e mjeteve për IPA_TAIB 2009.

5. Propozim-vendim për furnizim publik – mall: Derivate për nevojat e Agjencisë.

6. Propozim-vendim për furnizim publik – shërbim: Mirëmbajtjen e instilacionit zjarrfikës – sprinkler dhe aparateve PP.

7. Propozim-vendim për furnizim publik – punë: Mbylljen e pjesëve të hapura për hyrje në garazh.

8. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility