Mbledhja nr.37 – 07.11.2017 – drejtpërdrejt në Youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 37-të për më datë 07.11.2017 (e martë), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 36-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 30.10.2017.
  2. Propozimi për dhënien e lejes për lidhje të Marrëveshjes për prishje të Kontratës për punësim me anekse dhe miratimin e Aktvendimit për pushim të vlefshmërisë së Marrëveshjes me anekse, me propozim-marrëveshje dhe propozim-vendim.
  3. Propozim-vendim për miratimin e mjeteve për qasje në Sistemin e distribucionit të internetit në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë.
  4. Propozim-vendim për furnizim publik: Internet lidhje me hostim të ueb faqes së Agjencisë.
  5. Propozim-vendim për furnizim publik: Derivate për nevojat e Agjencisë.
  6. Propozim-vendim për furnizim publik: Mirmbajtje të instalacionit kundër zjarrit – sprinkler (nënstacion të thatë, spërkatës dhe pompa) dhe aparate KZ.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility