Mbledhja nr. 37 – 24.11.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 37-të për më datë 24.11.2015 (e martë), me fillim në ora 15:30…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 37-të për më datë 24.11.2015 (e martë), me fillim në ora 15:30.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 36-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 16.11.2015.

2. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës pronësore të SHTR ROS METROPOLIS RADIO SHPK Shkup.

3. Draft-Revizioni i Programit nacional për miratimin e legjislacionit evropian NPAA 2016.

4. Informatë për Vendimin e miratuar për shfuqizimin e furnizimit publik-mallit:montimi dhe blerja e gomave automobilstike dhe pajisjeve shtesë.

5. Propozim-vendim për blerjen dhe montimin e gomave automobilistike për veturat zyrtare të Agjencisë.

6. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility