Mbledhja nr. 4 e datës 12.03.2010

Mbledhja e 4-të e KRD u mbajt më 12 mars 2010, nga ora 10, me këtë rend dite.
Për këtë mbledhje është miratuar ky procesverbal.Accessibility

Accessibility