Mbledhja nr.40 – 05.12.2017 – drejtëpërdrejt në YouTube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 40-të për më datë 05.12.2017 (e martë) me fillim në ora 14:00.

 RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim procesverbalit nga mbledhja e 39-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 21.11.2017
  2. Propozim- rregullore për ndryshimin e Rregullores për organizimin e brendshëm dhe punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  3. Propozim-informatë deri te organi kompetent për të drejtat autoriale dhe të drejtat e përafërta, për shkak të dyshimit së është bërë shkelje.
  4. Propozim-Vendim për ndryshim të strukturës pronësore të TV 24 Vesti nga Shtipi.
  5. Informatë në lidhje me “Kërkesën e për heqjen e licencës së Televizionit 24 Vesti”.
  6. Propozim-vendim për pagesë të ndihmës për shërim të gjatë dhe pushim mjekësor.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility