Mbledhja nr. 40 – 18.12.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 4-të për më datë 18.12.2015 (e premte), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 4-të për më datë 18.12.2015 (e premte), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-Procesverbalit nga mbledhja e 39-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 11.12.2015.

2. Informata për konstatimet e Studimit për përcaktimin e arsyeshmërisë për publikimin e konkursit publik për dhënie të lejes.

1. Propozim-Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për veshmbathje zyrtare për të punësuarit në shërbimin profesional të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

2. Propozim për lidhjen e Kontratës për shërbimin:Internet Data Hostig Center (IDHC) kolokacion.

3. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility