Mbledhja nr.41 – 22.12.2017 drejtëpërdrejt në YouTube kanalin e Agjenicë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 41-të për më datë 22.12.2017 (e premte) me fillim në ora 11:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 40-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 05.12.2017.
  2. Propozimet për inicimin e procedurave për heqjen e lejes për emetim televiziv.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility