Mbledhja nr.42 – 26.12.2017 – drejtpërdrejt në Youtube kanalin e Agjencisë

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 42-të për më datë 26.12.2017 (e martë) me fillim në ora 13:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 41-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 21.02.2017.
  2. Propozim-plani vjetor për mbikëqyrje programore në vitin 2018.
  3. Propozim-plani vjetor për mbikëqyrje administrative në vitin 2018.
  4. Propozim-programi i punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2018 (me Propozim-programin për aktivitetet e planifikuara si dhe Propozim-plani financiar i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2018).
  5. Propozim-vednim për refuzimin e kërkesës me shkrim nga pala e interesuar për miratimin e vendimit për shpalljen e konkursit publik për dhënie të lejes për emetim të radios në territor të qytetit të Shkupit.
  6. Propozim-vednim për refuzimin e kërkesës me shkrim nga pala e interesuar për miratimin e vendimit për shpalljen e konkursit publik për dhënie të lejes për emetim të radios në rajonin e komunës së Strumicës.
  7. Informatë për radion universitare “STUDENT FM 92,9”, me Propozim-konkluzion.
  8. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility