Mbledhja nr. 5 më 24.2.2011

Mbledhja e 5-të e KRD do të mbahet më 24.2.2011 (e enjte), fillon në orën 10:00 dhe ka këtë rend dite dhe këtë procesverbal.Accessibility

Accessibility