Mbledhja nr. 6 e datës 7.04.2010

Mbledhja e 6-të e KRD u mbajt më 7 prill 2010,  nga ora 10, me këtë rend dite dhe prej saj ka dalë ky procesverbal.Accessibility

Accessibility