Mbledhja nr. 7 – 16.02.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e shtatë e cakton për më datë 16.02.2016 (e martë), me fillim në ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbledhjen e shtatë e cakton për më datë 16.02.2016 (e martë), me fillim në ora 11:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e gjashtë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 10.02.2016.

2. Propozime për inicimin e procedurave për heqjen e lejeve për emetim të radios dhe televizionit.

3. Propozim për ndërprerjen e procedurës së ngritur për heqjen e lejes për emetim të radios të SHTR RADIO SLLOBODNA MAKEDONIJA SHPKNJP Shkup.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility