Mbledhja nr. 7 më 23.3.2011

Mbledhja e 7-të e KRD do të mbahet më 23.3.2011 (e mërkurë), nga ora 11:00, me këtë rend dite dhe këtë procesverbal.Accessibility

Accessibility