Mbledhja nr. 9 më 13.4.2011

Mbledhja e 9-të e KRD do të mbahet më 13.4.2011 (e mërkurë), nga ora 8:30, me këtë rend dite (në gjuhën maqedonase) dhe prej saj ka dalë ky procesverbal (në gjuhën maqedonase).Accessibility

Accessibility