Mbledhje publike nr. 17 më 30.9.2011

Mbledhja e 17-të e KRD do të mbahet më 30.9.2011 (e premte), fillon në orën 10:00 dhe ka këtë rend dite (në gjuhën maqedonase) dhe këtë procesverbal (në gjuhën maqedonase).


Accessibility

Accessibility